Początki Państwa Polskiego – Ostrów Lednicki 10.07.2021r.

Wycieczka 1 – dniowa do źródeł Państwa Polskiego

Na Ostrowie Lednickim mieścił się niegdyś jeden z najważniejszych grodów państwa Piastów. Na terenie dzisiejszego grodziska znajdują się m.in. pozostałości potężnych wałów obronnych i pałacu książęcego z kaplicą. Odkryto w niej baseny chrzcielne, które wskazują na Ostrów jako prawdopodobne miejscu chrztu Mieszka I. Dopełnieniem ruin na wyspie była do 2017 roku kilkakrotnie nagradzana wystawa „Ostrów Lednicki. Pod niebem średniowiecza”.

Program ramowy:

Godz. 7:00 wyjazd z Legnicy i kolejno z Lubina, Polkowic, Głogowa

przyjazd do Dziekanowic – zwiedzanie jednego z największych muzeów na wolnym powietrzu w Polsce. Jego centrum stanowi wieś placowa w typie okrężnicy, która tworzą oryginalne głównie 19 – wieczne zagrody chłopskie z oryginalnym wyposażeniem przeniesione tutaj z różnych części Wielkopolski.

przejazd do Ostrowa Lednickiego  – Ostrów Lednicki jest wyspą położoną na jeziorze Lednica, na której znajdował się jeden z najważniejszych grodów państwa pierwszych Piastów, do dziś można zobaczyć wiele pozostałości świadczących o potędze Mieszka I w tym ruiny palatium i jeden z największych zbiorów średniowiecznych militariów w tej części Europy, była to także siedziba pierwszego polskiego biskupa – Jordana.

wyjazd w drogę powrotną do Legnicy

Cena: 125zł/os.

Cena zawiera:

– przejazd komfortowym autokarem

– opiekę kompetentnego pilota wycieczek

– ubezpieczenie NNW

Na bilety wstępów: Park etnograficzny w Dziekanowicach, Ostrów Lednicki płatne pilotowi w autokarze 24zł/os , dzieci i młodzież 12zł/os.

error: Content is protected !!